Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2017/10/18 13:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl
Kurs podharcmistrzowski "PO CO?"
Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 25
Pozostało 75 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 25 / 100
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-10-18 13:00
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , Tel. kontaktowy , PESEL , Data i miejsce urodzenia , Adres , Chorągiew , Hufiec , Aktualnie pełniona funkcja , Numer ewidencyjny ZHP , Data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego , Data otwarcia próby podharcmistrzowskiej , Zawód/wykształcenie , Szczególne zastrzeżenia do wyżywienia , Rozmiar koszulki , Po co Ci stopień podharmistrzyni/podharcmistrza? , Z czego jesteś dumna/dumny w swojej instruktorskiej pracy do tej pory? , Na jakich zajęciach najbardziej ci zależy? , Twoja propozycja piosenki do śpiewnika: ,